News / Blog

< Back to overview

Top 10 HBO studies met laagste inkomen

Je wil studeren, maar weet nog niet welke richting? In deze top 10 vergelijken we de HBO studies die resulteren in een laag salaris. Mocht je veel geld willen verdienen is het misschien verstandig niet voor de onderstaande richting te kiezen.

  1. Accountancy

Als hbo accountant heb je vaak last van universitair geschoolde accountants die meer bevoegdheden hebben en een stuk gewilder zijn. Dit is ook het geval bij hbo rechten. Als afgestudeerde verdien je gemiddeld €1675 netto per maand.

  1. Leraar

Veel leraren gaan het onderwijs in voor het vak. De intrinsieke waarde voor deze mensen is groot en dat is maar goed ook! Voor het salaris hoef je namelijk geen leraar te worden, het gemiddeld salaris van een leraar is namelijk €1525 netto per maand. Wel loopt het salaris gedurende je loopbaan op en heb je als leraar meer vakantie dan bij andere beroepen.

  1. Medische laboratoriumopleiding

Na het volgen van deze hbo-opleiding kan je proeven begeleiden en laboratorium werk verrichten. Er is sprake van een groter aanbod dan dat er banen zijn waardoor het salaris laag is. Als afgestudeerde verdien je in deze business gemiddeld €1375 netto.

  1. Dier- & veehouderij

In de agrarische sector gaat het slecht. Boeren moeten gesubsidieerd worden en er is weinig geld voor investeringen. Hierdoor ligt het inkomen van afgestudeerden in de dier en veehouderij industrie laag. Het gemiddeld inkomen is na het volgen van deze hbo-studie €1325 netto per maand.

  1. Sociaal-pedagogische hulpverlening

De zorg is altijd een sector waar veel op bezuinigd moet worden. Dit zorgt voor lagere lonen terwijl het werk in deze sector vaak erg zwaar is. Veel personen die werkzaam zijn in deze sector zijn dan ook intrinsiek gemotiveerd om de medemens te helpen. Gemiddeld verdien je €1250 netto.

  1. Creatieve therapie

Bij creatieve therapie worden personen met psychische problemen geholpen door het uitvoeren van creatieve sessies. Vaak kunnen deze personen slecht praten over hun gevoelens en creatieve sessies kunnen hierbij wel helpen bij het oplossen van psychische problemen. Het gemiddeld netto inkomen na het volgen van deze hbo-studie is €1250.

  1. Hoger toeristisch & recreatief onderwijs

De laatste jaren is deze groep hbo-opleidingen sterk gestegen. In de groep ‘Hoger toeristisch & recreatief onderwijs’ vallen studies als vrije-tijdsmanagement, entertainment management en muziekmanagement. Veel opleidingen hebben deze groep studies een eigen naam gegeven. Zo heeft de Fontys de opleidingen ‘CE en CO IEMES‘, NHTV de opleiding ‘Media and Entertainment Management‘ en InHolland ‘entertainmentmanagement‘. Veel studenten melden zich aan voor een dergelijke studie omdat de onderwerpen leuk zijn. Echter is er bijna geen werk te vinden in deze branche en komen veel studenten na 4 jaar bedrogen uit. Het gemiddelde inkomen ligt rond de €1200.

  1. Beeldende kunst

Slechts enkelen breken door in de kunstwereld. Voor de rest (99,9%) is het lastig om rond te komen na het behalen van de hbo-studie beeldende kunst. Gemiddeld verdient iemand die deze studie gedaan heeft €1100 per maand.

  1. Muziek

Als je een muziekstudie hebt gedaan zoals conservatorium of rockacademy dan is het lastig om te leven van de muziek. Slechts weinig afgestudeerden vinden een baan als muzikant en de meesten gaan lesgeven op een muziekschool of aan huis. Het gemiddelde netto inkomen ligt op €1050 per maand.

  1. Dans

Als je bent afgestudeerd op een HBO dansopleiding is het erg lastig om een baan te vinden. Je moet vaak opzoek naar opdrachten die voor een korte periode werk opleveren en je leeft vaak in onzekerheid. Het is erg afhankelijk van je talent of je een baan kan vinden in de danswereld. Veel afgestudeerde dansers lukt het dan ook niet om een baan te vinden in de danswereld. Dit komt ook door een overschot aan dansopleidingen. Hogescholen als Fontys,Lucia Marthas en Artez zijn deels schuldig aan de slechte positie van afgestudeerden omdat zij nog steeds teveel studenten aannemen. Een danser die wel werk kan vinden verdient gemiddeld €1050 per maand.