News / Blog

< Back to overview

Student blijft op kamers ondanks afschaffing basisbeurs

Nu de basisbeurs in omgezet naar een leenstelsel moeten veel studenten bezuinigen om rond te kunnen komen. Toch wil de overgrote meerderheid zelfstandig op kamers blijven of gaan wonen. Slechts 20 procent wil besparen tijdens de studie door thuis te blijven wonen. Dit blijkt uit een enquête onder 2000 studenten van kamerbemiddelingssite Kamernet.

Per 1 september zullen veel studenten moeten lenen om te kunnen studeren. Veel studenten blijken zich zorgen te maken over de financiële gevolgen van het nieuwe leenstelsel en verwachten dat zij drastische maatregelen moeten treffen om alles te kunnen betalen. Meer dan 20 procent is van plan te snijden in het eigen uitgavenpatroon. Een populaire bezuiniging blijkt uitgaan. Bijna de helft van de ondervraagden wil besparen door minder naar de kroeg te gaan. Iets minder dan 40 procent wil ook besparen op de uitgaven voor voeding.

Verder heeft de invoering van het leenstelsel volgens een kwart van de ondervraagden tot gevolg dat zij een tweede opleiding niet langer in overweging nemen. Ook zegt bijna 20 procent sneller te willen afstuderen. Daarnaast zegt 45 procent meer te moeten werken naast de opleiding.

Bron: Nationale Onderwijsgids