News / Blog

< Back to overview

Leenstelsel voor studenten: wat verandert er per september?

Vandaag krijgen 206.000 scholieren te horen of zij geslaagd zijn voor de middelbare school. Na een welverdiende zomervakantie start voor een deel van hen het grote avontuur dat studeren heet. Maar zomaar een studie ‘proberen’ is er niet meer bij. Per september 2015 wordt het sociale leenstelsel ingevoerd. De tijden van ‘gratis’ studiegeld zijn hiermee definitief voorbij. Studenten moeten vanaf aankomend schooljaar hun studie volledig zelf betalen. Omdat de overheid studeren wel wil blijven stimuleren, kunnen studenten tegen een voordelig tarief geld lenen.

Momenteel krijgen studenten die op kamers wonen een basisbeurs van € 3.434 per jaar. Woont een student nog bij zijn of haar ouders, dan wordt er jaarlijks € 1.233 aan studiefinanciering overgemaakt. In het huidige systeem ontvang de student maximaal vier jaar studiefinanciering. Die studiefinanciering is een gift, mits je binnen tien jaar afstudeert.

Van studiefinanciering naar studieschuld

In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van studiefinanciering. Wel kan er voordelig geld geleend worden voor de studie. Hoeveel? Maximaal € 11.760 per jaar. Het collegegeld voor de meeste HBO- en universitaire opleidingen bedraagt komend studiejaar € 1.951. Dus in principe zou een student met dit maximale bedrag prima uit moeten komen.

Met de rekenhulp van DUO kunnen studenten precies uitrekenen hoeveel zij zouden moeten gaan lenen om rond te komen.

Van € 15.000 schuld naar maximaal € 50.000

Op dit moment kunnen studenten, naast de basisbeurs, ook al geld lenen. Bijvoorbeeld om hun dure studentenkamer mee te bekostigen. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. De gemiddelde student heeft op dit moment bij afstuderen een studieschuld van € 15.000.

In de nieuwe situatie kan er fors meer geleend worden. Leent een student vier jaar het maximale bedrag, dan ontstaat er een schuld van bijna € 50.000. De verwachting is dat de gemiddelde studieschuld in de nieuwe situatie zo’n € 24.000 zal bedragen.

Wat betekent zo’n hoge studieschuld voor een starter die een eerste huis wil kopen? We berekenden eerder al wat de maximale hypotheek bedraagt voor een starter met een schuld van € 24.000.

Twintig jaar extra de tijd voor aflossen

Momenteel moet een studieschuld binnen vijftien jaar afgelost zijn. Die termijn wordt verlengd naar 35 jaar. Pas als je afgestudeerd bent en je minimaal het minimumloon verdient, start je met terugbetalen: maximaal 4 procent van je maandinkomen.

Eerder legde we al uit hoe je een studieschuld het beste kunt aflossen, rekening houdend met de inflatie.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

Per 1 september 2015 gaat het nieuwe systeem in. De nieuwe regels gelden voor iedereen die begint aan een nieuwe opleiding. Een master wordt hierbij ook als een nieuwe opleiding gezien, waardoor de nieuwe regels ook van toepassing zijn op studenten die momenteel met hun HBO of universitaire bachelor bezig zijn, maar hierna nog een masteropleiding willen volgen.

Goedmakertje van € 2.000

Volgens Minister Jet Bussemaker van Onderwijs moet het nieuwe systeem niet gezien worden als een bezuiniging. Het plan is juist dat het geld dat bespaard wordt door geen studiefinanciering meer uit te keren, gebruikt wordt om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Maar, daar profiteren de studenten die nu de basisbeurs gaan inleveren niet van. Als goedmakertje krijgen studenten daarom een 'cadeaubon' van € 2000, waarmee ze later bijscholing kunnen betalen.

Blijft er ook nog iets hetzelfde? Ja, niet alles veranderd. De OV-kaart waarmee studenten gratis reizen blijft bijvoorbeeld gewoon bestaan. Ook de aanvullende beurs voor studenten met ouders met een laag inkomen, verdwijnt niet. Deze gaat voor sommige studenten zelfs omhoog. Verder nog goed nieuws voor de wat oudere student: vanaf het schooljaar 2017/2018 kan iedereen tot 55 jaar gebruik maken van het sociale leenstelsel.

Bron: Wegwijs.nl - http://www.wegwijs.nl/artikel/2015/06/leenstelsel-voor-studenten-wat-verandert-er-per-september