News / Blog

< Back to overview

Door dure kinderopvang gaan ouders niet minder werken

Kinderopvang werd de afgelopen jaren in Nederland steeds duurder. De traditionele crèche verloor daardoor aan populariteit, toch blijkt nu dat ouders er niet minder om zijn gaan werken.

Het CBS presenteerde vandaag een onderzoek waar dit in naar voren komt.

OVERHEID VERGOEDT STEEDS MINDER

Het Rijk en de werkgevers vergoeden de laatste jaren steeds minder van de declarabele kinderopvangkosten. In 2009 was dat nog 76 procent, in 2013 was het 63 procent. Ouders declareerden vanaf 2009 ieder jaar minder uren bij de formele dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders.

Schermafbeelding 2015-02-12 om 10.28.29

OUDERS BLIJVEN GELIJK AANTAL UREN WERKEN

Je zou verwachten dat deze daling gepaard zou gaan met een afname van het aantal uren dat ouders werken, dit blijkt niet zo te zijn. Bij werkende moeders met een jongste kind (0-3 jaar) steeg het aantal gewerkte uren van 25,8 (2009) naar 27 uur in 2013. Bij werkende vaders nam het aantal gewerkte uren, met ongeveer een half uur per week, licht af. Maar dat is onvoldoende om de daling te verklaren.

OP ZOEK NAAR GOEDKOPERE OPLOSSINGEN

Ouders blijken de duurdere formele opvang deels te vervangen door andere opvangmogelijkheden: ze schakelen de grootouders in, of treffen regelingen met vrienden en kennissen. De belangrijkste reden? De traditionele kinderopvang wordt te duur gevonden.

DE KINDEROPVANG STAAT ER SLECHT VOOR

In 2013 daalde het aantal kinderen dat naar de opvang gaat met 11 procent. Eind 2013 gingen er 284 duizend kinderen naar de crèche, twee jaar eerder waren dat er nog bijna 40 duizend meer.

VAN 3 MILJARD EURO NAAR 1,9

De uitgekeerde kinderopvangtoeslag is in 2013 voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. In dat jaar ontvingen ouders in totaal 1,9 miljard euro steun voor kinderopvang, tegen bijna 3 miljard euro in het recordjaar 2009. Daarnaast declareerden toeslagontvangers vijftien procent minder uren minder uren dan in de periode 2009-2011.

Vorig jaar zomer werd bekend dat Estro, het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, failliet was. Het bedrijf maakte dit jaar een doorstart onder de naam Smallsteps.